Điều khoản và Chính sách

I. Giới thiệu

- Điều Khoản Sử Dụng GamzID này là thỏa thuận giữa Bạn và GAMZ liên quan đến việc sử dụng Tài khoản GamzID và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của GAMZ ("Dịch Vụ").

- Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của GAMZ, Bạn được xem là đã đồng ý với các Điều khoản này và Chính sách bảo mật thông tin của GAMZ. Vì vậy, Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của GAMZ. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hãy vui lòng ngừng truy cập hay cố gắng sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của GAMZ.

- Đối với từng dịch vụ cụ thể mà Bạn đang lựa chọn sử dụng, có thể áp dụng thêm các điều khoản bổ sung, các yêu cầu áp dụng điều khoản sử dụng riêng biệt (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng Dịch Vụ); trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung, điều khoản sử dụng riêng biệt nói trên sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của Bạn với GAMZ nếu Bạn sử dụng các Dịch Vụ đó.

- Các Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn có thể được cung cấp bởi chính GAMZ và/hoặc Công ty con, Công ty liên kết với GAMZ. Tùy từng trường hợp cụ thể; trong trường hợp Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Liên Kết với GAMZ thì Điều Khoản Sử Dụng này cũng sẽ được áp dụng giữa Bạn và Công Ty Liên Kết cung ứng Dịch Vụ đó.

II. Các thuật ngữ

1. "Điều Khoản Sử Dụng": là Điều Khoản Sử Dụng GamzID này và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ, Nhà phát hành (NPH) gọi tắt là "Chúng tôi" hoặc “GAMZ” là bên cung cấp các dịch vụ, phần mềm trò chơi trên hệ thống thông qua Website, Google Play, Apple Store.

3. Người sử dụng dịch vụ, các trò chơi online trong thế giới trò chơi, gọi tắt là “Bạn”, "Người chơi" hoặc "Khách hàng".

4. “Dịch vụ” được hiểu là dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ liên quan được cung cấp kèm theo mà thông qua đó người dùng có thể truy cập, tải về, và sử dụng sản phẩm như ý muốn. Dịch vụ có liên quan tới “Trò chơi”, Dịch vụ hỗ trợ về Tài khoản, Thanh toán,…

5. “Website” được hiểu là các trang web chức năng được sử dụng bởi NPH để cung cấp, vận hành, duy trì các Dịch vụ cho người chơi.

6. "GamzID" là tài khoản để truy cập sử dụng dịch vụ chơi game của GAMZ nói riêng và các sản phẩm dịch vụ khác của GAMZ nói chung.

7. "Coinz" là tiền tệ game, được sử dụng để mua vật phẩm, gói nạp, các dịch vụ liên quan đến game thông qua trang pay.gamz.vn

8. "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể.

III. Các quy định về tài khoản

♦ Về độ tuổi:

Các Dịch Vụ của GAMZ có thể có các yêu cầu khác nhau về độ tuổi để sử dụng để tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để sử dụng các dịch vụ này, Bạn cần xem xét các khuyến cáo về độ tuổi sử dụng của dịch vụ, thời gian được phép sử dụng dịch vụ và đảm bảo Bạn hoặc người được giám hộ của Bạn đủ tuổi theo khuyến cáo từ dịch vụ được cung cấp. GAMZ có quyền từ chối cung ứng dịch vụ cho Bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bạn hoặc người được giám hộ của Bạn chưa đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc sử dụng dịch vụ quá thời gian theo quy định.

- Trường hợp Bạn chưa đủ tuổi theo quy định, Bạn cần phải được người đại diện theo pháp luật của Bạn (có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) cho phép đăng ký và sử dụng tài khoản GamzID; Bạn cần yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Bạn cùng đọc và đồng ý với các điều khoản này.

- Trường hợp Bạn là người đại diện theo pháp luật và Bạn cho phép người mà Bạn giám hộ khởi tạo, sử dụng tài khoản GamzID và các Dịch Vụ của GAMZ thì Bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của người mà Bạn giám hộ trong các Dịch Vụ đó.

♦ Đăng Ký:

1. Để đăng ký, khởi tạo GamzID, Bạn cần tạo "Tên Đăng Nhập", "Mật Khẩu" trên hệ thống GAMZ.

2. Tên Đăng Nhập mà Bạn lựa chọn phải đảm bảo:

- Có ít nhất 6 ký tự

- Không trùng lặp với các Tên Đăng Nhập đã được đăng ký trước đó; GAMZ sẽ có thông báo khi Tên Đăng Nhập mà Bạn lựa chọn bị trùng;

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan hoặc gợi nhớ, gợi liên tưởng đến các danh nhân, anh hùng dân tộc, tên của các vị nguyên lãnh đạo hoặc lãnh đạo đương nhiệm của Đảng và Nhà Nước.

- Không chứa các ký tự, nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị, khiêu dâm, các nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Không chứa các ký tự, nội dung xúc phạm, khích bác, gây rối đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

- Không chứa các ký tự, nội dung gây hiểu nhầm rằng, tài khoản GamzID đó là tài khoản quản trị, hoặc do GAMZ khởi tạo để quản trị và hỗ trợ Khách hàng.

3. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của Bạn. Vì vậy, Bạn có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin mật khẩu của Bạn và không chia sẻ thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái phép, Bạn có thể ngay lập tức thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho GAMZ thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm khóa tài khoản, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của GAMZ. GAMZ theo đây được bảo lưu và miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào của Bạn nếu mật khẩu của Bạn bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Quy tắc đặt mật khẩu: Mật khẩu phải có ít nhất 8 kí tự, bao gồm cả chữ và số hoặc kí tự đặc biệt.

- Mật khẩu không được trùng với tên tài khoản.

- Không đặt những mật khẩu sau: "123456", "1234567", "12345678", "123456789", "1234567890", "654321", "7654321", "87654321", "987654321", "0987654321", "abcdef", "qwerty", "abc123", "abc123456", "abcd123", "abcd1234", "password", "matkhau".

4. Việc đăng ký, khởi tạo tài khoản GamzID, tùy từng thời điểm, có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội, tài khoản liên kết như Facebook, Google. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, trường hợp Bạn bị mất, bị thu hồi hay gặp bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xã hội, tài khoản liên kết sử dụng để tạo tài khoản GamzID thì Bạn cũng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản GamzID được. Trong trường hợp này, Bạn cần liên hệ với chính các đơn vị, doanh nghiệp quản lý mạng xã hội, tài khoản liên kết để được hỗ trợ xử lý.

♦ Sử dụng GamzID

1. Việc sử dụng GamzID phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các quy định cụ thể của các Dịch Vụ cụ thể mà Bạn lựa chọn sử dụng.

2. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành động được thực hiện từ/bởi tài khoản GamzID của Bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật tài khoản GamzID của Bạn.

3. Việc sử dụng tài khoản GamzID của Bạn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; không vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm (được quy định dưới đây); tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ; không lạm dụng hoặc làm hại người khác (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – ví dụ như: đưa ra các thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối; không gây hại, can thiệp hay làm gián đoạn các Dịch Vụ.

4. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản nêu trên, GAMZ có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hạn chế, cảnh báo các nội dung vi phạm (ví dụ như bộ lọc từ) và có thể ngay lập tức xóa bỏ các nội dung vi phạm của Bạn mà không cần báo trước.

5. Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này, đặc biệt là vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm và/hoặc các quy định tại khoản nêu trên thì GAMZ có quyền ngay lập tức khóa tài khoản GamzID của Bạn và ngừng cung cấp bất kỳ và toàn bộ Dịch Vụ cho Bạn mà không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.

♦ Bảo vệ tài khoản:

1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bạn cần cung cấp các thông tin sau để có thể sử dụng các Dịch Vụ của GAMZ: Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, Email.

2. Trường hợp Bạn chưa đủ tuổi để sử dụng dịch vụ và chưa có điện thoại, Email thì người đại diện theo pháp luật của Bạn phải quyết định việc thực hiện đăng ký thông tin cá nhân của chính người đại diện theo pháp luật của Bạn để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này.

3. Trường hợp Bạn không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin nêu trên có thể hạn chế việc tiếp cận, sử dụng Dịch Vụ hay đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn. Trong một số trường hợp cụ thể, GAMZ có thể tạm ngưng cung ứng Dịch Vụ cho Bạn mà không cần báo trước cho đến khi nhận được đầy đủ, chính xác các thông tin nêu trên theo đúng quy định.

4. Nhằm đảm bảo Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp luôn được cập nhật chính xác, đầy đủ, hệ thống của GAMZ cho phép Bạn cập nhật Thông Tin Cá Nhân tại bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của Bạn. Tùy từng thời điểm, loại thông tin được cập nhật và phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và chính sách của GAMZ; việc cập nhật Thông Tin Cá Nhân này có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc được áp dụng thời gian chờ (nếu thời gian chờ được áp dụng), GAMZ sẽ có thông báo cụ thể đến Bạn khi Bạn thực hiện cập nhật thông tin. Bạn cần lưu ý rằng, khi tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu hỗ trợ nào từ Bạn, GAMZ sẽ căn cứ vào Thông Tin Cá Nhân của Bạn được cập nhật tại lần gần nhất và đã được ghi nhận trên hệ thống của GAMZ để xác định chủ tài khoản GamzID, các Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp trước đó sẽ không còn giá trị sử dụng.

5. Việc Bạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội, các tài khoản liên kết để đăng ký, khởi tạo GamzID được xem là Bạn đã đồng ý cấp cho GAMZ quyền sử dụng các thông tin của Tài Khoản Liên Kết để khởi tạo tài khoản GamzID; mặc dù vậy, việc Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng ký, khởi tạo GamzID như đã nêu trên không miễn trừ nghĩa vụ cung cấp thông tin của Bạn theo quy định đã nêu trên.

IV. Tiền tệ game

- Hay được gọi là Coinz sẽ được cung cấp cho người chơi bởi các phương tiện được GAMZ chỉ định, bao gồm mua hàng, dịch vụ đặc biệt, khuyến mãi, chiết khấu,… và các dịch vụ khác. Những chi tiết liên quan đến các phương pháp, đơn vị, điều khoản thanh toán và tất cả các điều kiện khác liên quan đến tiền tệ game sẽ được quyết định bởi GAMZ và được hiển thị phù hợp theo từng Dịch vụ.

- Coinz không thể được trao đổi hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cho Dịch vụ theo quy định của GAMZ. Số lượng Coinz cần thiết để tiếp nhận các Dịch vụ sẽ được quyết định bởi GAMZ và hiển thị phù hợp cùng Dịch vụ.

- Coiz một khi đã được sử dụng bởi người chơi thì không thể hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu của luật hiện hành, hoặc vào các trường hợp đặc biệt thì NPH có thể quyết định khác. Nếu điều này xảy ra, NPH sẽ xử lý hoàn phí Tiền tệ game theo quy định của pháp luật có liên quan, và những thông tin đó sẽ được tạo sẵn trên website chính thức vv…

- Coinz của mỗi tài khoản chỉ có thể được dùng cho tài khoản đó mà không thể được chỉ định hoặc chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, Tiền tệ game không thể được thực hiện hoặc kết hợp giữa thiết bị truyền chạy trên những hệ điều hành khác nhau như các loại tiền tệ game khác nhau mặc dù chúng được phân loại theo cùng một tên.

- GAMZ chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của GAMZ hoặc kênh thanh toán do đối tác của GAMZ cung cấp được giới thiệu, công bố trong trò chơi và Trang Chủ của trò chơi; trường hợp sử dụng các kênh thanh toán khác thì GAMZ sẽ không chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi bạn thanh toán thành công, GAMZ đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong trò chơi nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì GAMZ buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do bạn đã sử dụng) thì GAMZ có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà bạn dùng đơn vị quy đổi để có được hoặc yêu cầu bạn phải thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với vật phẩm ảo đã được quy đổi. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, bạn và tất cả các tài khoản thực hiện giao dịch có liên quan đến tài khoản thực hiện hoàn tiền này có thể bị khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.

V. Thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin khách hàng

1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn, GAMZ sẽ thực hiện thu thập và lưu trữ toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn; các thông tin, hành động của Bạn trong quá trình sử dụng GamzID và/hoặc các Dịch Vụ (ví dụ như: thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP, vị trí đăng nhập); các thông tin liên quan đến thanh toán; các thông tin, nội dung mà Bạn gửi, nhận, chia sẻ trong quá trình sử dụng GamzID và/hoặc Dịch Vụ (ví dụ: log chat, thông tin nhật ký được Bạn đăng tải); thông tin về thiết bị mà Bạn dùng để sử dụng dịch vụ của GAMZ; và các thông tin khác, tùy từng thời điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm Bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. Thời gian lưu trữ thực tế Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn có thể sẽ lâu hơn hoặc ngắn hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của GAMZ. Bạn có quyền yêu cầu xóa toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn theo đúng quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của GAMZ.

3. Bạn theo đây đồng ý và chấp thuận không hủy ngang, rằng GAMZ có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến Bạn các tin nhắn, email, gọi điện thoại hoặc liên hệ với Bạn theo bất kỳ cách thức nào mà GAMZ lựa chọn sử dụng nhằm hỗ trợ, cung ứng các Dịch Vụ tốt nhất cho Bạn (ví dụ: tin nhắn xác thực tài khoản, hỗ trợ lấy lại mật khẩu …); duy trì và cải thiện Dịch Vụ; phát triển các dịch vụ mới, gửi đến Bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của GAMZ; phân tích, đo lường hiệu quả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng; liên hệ trực tiếp với Bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.

4. Các thông tin, Dữ Liệu của Bạn được GAMZ thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi của GAMZ (bao gồm GAMZ và các Công Ty Liên Kết với GAMZ). GAMZ sẽ không chia sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp như được quy định dưới đây.

5. GAMZ sẽ cung cấp, chia sẻ các Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu và/hoặc các thông tin khác của Bạn mà GAMZ lưu trữ trong các trường hợp sau đây:

- Được sự đồng ý của Bạn

- Theo yêu cầu của Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc GAMZ chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ của Bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

6. GAMZ sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp; thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép; sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.

VI. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc sử dụng tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm và/hoặc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ khác mà chưa được GAMZ chấp thuận;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

- Thực hiện hoặc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Cản trở việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các Dịch Vụ của người khác.

3. Cản trở hoạt động, xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của GAMZ.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của người khác; chia sẻ trái phép thông tin riêng, thông tin cá nhân của người khác.

5. Tạo đường dẫn đến các website, ứng dụng trái phép, vi phạm pháp luật; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

6. Mua, bán đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng giữa những người sử dụng Dịch Vụ với nhau;

7. Mua, bán, trao đổi (kể cả tặng, cho) tài khoản GAMZID;

8. Thực hiện các hành vi (nhằm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác;

9. Mạo danh hoặc làm cho người khác hiểu nhầm rằng Bạn là nhân viên, cộng tác viên của GAMZ.

VII. Xử lý vi phạm

Đối với các hành vi vi phạm Quy Định, GAMZ có quyền chủ động và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của trò Chơi để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ và sự ảnh hưởng mà các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu và gây ít ảnh hưởng đến trò chơi và/hoặc người chơi khác.

Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm.

Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong trò chơi: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo hai quy định trên nhưng không có sự khắc phục và/hoặc tái phạm.

Khóa tài khoản có thời hạn (thời hạn cụ thể sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm): Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo các quy định trên mà không khắc phục và/hoặc tái phạm.

Khóa tài khoản vĩnh viễn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo quy định Khóa tài khoản có thời hạn mà không khắc phục và/hoặc tái phạm.

Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.

Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, GAMZ có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường trò chơi lành mạnh, công bằng và yêu cầu người chơi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn thông tin giải trình, các tài liệu cam kết, bằng chứng chứng minh khắc phục vi phạm, ... liên quan đến các hành vi vi phạm này.

Trường hợp phát hiện hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm các Quy Định trên của người chơi, tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà Chúng tôi có toàn quyền xử lý theo Quy Định, đồng thời có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của của người chơi vi phạm, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của trò chơi, thông báo bên trong trò chơi cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà GAMZ có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của trò chơi.

VIII. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống trò chơi đều thuộc về GAMZ hoặc cấp phép hợp pháp cho GAMZ sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của GAMZ, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hệ thống trò chơi online hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong trò chơi online.

2. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới trò chơi và/hoặc dịch vụ của trò chơi một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả phản hồi của bạn

IX. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. GAMZ cam kết sẽ cung cấp các Dịch Vụ đến Bạn trong giới hạn trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của Dịch Vụ, GAMZ sẽ áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Dịch Vụ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và GAMZ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.

3. GAMZ sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Dịch Vụ; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Dịch Vụ có thể bị gián đoạn cung cấp, bị lỗi (bug), bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Dịch Vụ và/hoặc tài khoản GamzID của Bạn; trong trường hợp này, GAMZ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) và trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho GAMZ mọi trách nhiệm liên quan.

4. GAMZ sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn như đã nêu trên; tuy nhiên, Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat; vì vậy, trường hợp hệ thống của GAMZ bị tấn công, hack, cheat và Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn (có nguy cơ) bị lộ thì GAMZ sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Bạn và Bạn đồng ý miễn cho GAMZ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

5. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng tài khoản GamzID, Bạn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi Bạn khởi tạo tài khoản GamzID và/hoặc truy cập, sử dụng Dịch Vụ và/hoặc quốc gia mà Bạn mang quốc tịch; và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ và đảm bảo GAMZ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

6. Trường hợp GAMZ nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc GAMZ có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà GAMZ có được thì GAMZ có quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Bạn (kể cả việc truy cập vào tài khoản GamzID của Bạn) mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng GamzID và/hoặc Dịch Vụ.

X. Các hỗ trợ liên quan đến tài khoản

1. Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến tài khoản GamzID sẽ được hỗ trợ thông qua website https://id.gamz.vn/support và tuân thủ theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của GAMZ tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

2. Mọi khiếu nại liên quan đến tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ phải được gửi đến GAMZ bằng phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, GAMZ có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại này.

3. Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến tài khoản GamzID của Bạn và/hoặc Dịch Vụ thì tài khoản của Bạn phải được định danh đầy đủ để GAMZ có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc GAMZ có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì GAMZ có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi tài khoản GamzID của Bạn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên.

XI. Luật áp dụng

1. Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.

2. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào giữa Bạn và GAMZ mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và hòa giải thì Bạn đồng ý rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi GAMZ đặt trụ sở chính.

XII. Điều khoản thi hành

Bạn đồng ý rằng, GAMZ có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điểm sửa đổi, bổ sung nào, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng tài khoản GamzID và/hoặc Dịch Vụ thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.